Bemutatkozunk

A Bem rakpart 6. szám alatt található, 1880 környékén épült Andrássy Palota, amelyet Zweigelwagner Mátyás szobrai díszítenek, számos egyéb jelentős kulturális kötődést hordoz a falai között. Liszt Ferenc adott itt hangversenyt a szegedi árvízkárosultak javára, amelyen maga Ferenc József osztrák császár is képviseltette magát, és Rippl-Rónai József kézjegye is megtalálható az épület tervezésében. A magyar szecessziós művészet egyik központjaként is szolgált, illetve fénykorában olyan kiállítótérként is üzemelt, amely alkalmas volt Tizianotól kezdve Monet, Vaszary, Munkácsy-képek bemutatására is. Modernkori jelentősége, hogy maga Fank Zappa is zenélt az épületben, hitelessé téve a ma ismert Bem Rockpart-imázst.

Míg intézményünk folytatja a ház hagyományos, ’70-es években gyökerező tradicionális programjainak szervezését, mégis a „megújítva megőrizni” mottóját követve egyszerre igyekszik értékteremtő, innovatív, ugyanakkor a kerületi hagyományokat ápoló kulturális tevékenységet megvalósítani: értékeinkből, hagyományainkból építkezve, gyökereinkből táplálkozva megújulni. Célunk, hogy a programok érdekesek, színvonalasak és tartalmasak legyenek, amelyek között minden korosztályú és érdeklődésű ember megtalálja a neki leginkább tetszőt.

A Budavári Művelődési Ház a kisgyermekeket, kisgyermekes családokat szórakoztató rajzos-és sportfoglalkozással, színházi műsorokkal, a kismamákat színvonalas zenés, mozgás- és táncfoglalkozásokkal, a fiatalokat színházi, tánc-és sportfoglalkozásokkal, koncertekkel várja. A nyugdíjasok számára lehetőséget biztosítunk rendszeres összejöveteleik megtartására, a hagyományápoló, ismeretterjesztő, városvédő vagy irodalmi tematikájú találkozóik létrehozására.

A közművelődési tevékenység mellett megújult terembérleti és egyéb szolgáltatásokat biztosít üzleti partnerek számára.

Adatvédelmi szabályzat

Az adatvédelmi szabályzat május 25-től megtekinthető a Budavári Művelődési Házban.

 

 

A Budavári Művelődési Ház Házirendje

1. Az intézmény nyitvatartási rendje
Hétköznapokon 9.00-21.00 óra között, hétvégén a programokhoz igazodva.
Rendezvények, előadások zártkörű rendezvények alkalmával a nyitvatartási idő kizárólag az adott rendezvény részvevői, vagy belépőjeggyel rendelkező látogatói számára módosulhat.

2. Az intézmény használata
Az intézmény közösségi célokat szolgál, hivatalos nyitvatartási idejében minden érdeklődő látogathatja, szolgáltatásait igénybe veheti a házirendben foglalt szabályok betartásával.
Akadálymentes bejárat: a Budavári Művelődési Ház akadálymentes bejárata a főbejárattól jobbra található. Az épületen belül a színházterem, a mosdók és a kávézó akadálymentesen megközelíthető. Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére további segítségnyújtás tekintetében.
Az intézményben megtartásra kerülő zártkörű rendezvényeken kizárólag az adott rendezvény résztvevői, belépőjeggyel rendelkező látogatói vehetnek részt. A belépődíjas rendezvény látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás, a tanfolyamok esetén a tanfolyam díjának befizetése.
Az intézményben 14 év alatti kiskorúak – felnőtt felügyelete nélkül – legkésőbb este 19.00 óráig tartózkodhatnak
A látogatók kötelesek tartózkodni az intézményben megrendezésre kerülő foglalkozások, rendezvények bárminemű zavarásától.
A Budavári Művelődési Ház rendezvényei során a látogatókról, résztvevőkről fénykép és/vagy videó felvétel készülhet, amelyek reklám anyagokon, marketing célból felhasználásra kerülhetnek. A felhasználás a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdésén alapul.
A Budavári Művelődési Ház területén a látogatók csak a közösségi és a társas élet szabályaival összeegyeztethető, közízlést nem sértő, tiszta, kulturált öltözékben tartózkodhatnak. Ittas vagy bódult állapotban levő egyének az intézményt nem látogathatják. A rendezvény alatt ittassá vált személy felszólításra köteles az épületet elhagyni.
A Budavári Művelődési Ház berendezéseinek, felszereléseinek védelme és rendeltetésszerű használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogató kötelessége. Az intézményt, illetve annak berendezési, felszerelési tárgyait rongálni tilos, az okozott károkat mindenki köteles megtéríteni. Rongálás észlelése esetén a rongálóval szemben büntető feljelentésnek is helye lehet a Btk. 371.§ alapján.
A Budavári Művelődési Ház terültén tartózkodó minden személy köteles betartani és másokkal betartatni az érvényben lévő Munka-, Tűz., és Vagyonvédelmi Szabályokat. Nyílt láng használata az épület egész területén tilos!
Budavári Művelődési Ház terültén dohányozni tilos, a Bem rakpart felőli bejárattól 5 m-re kijelölt helyen  megengedett.
Szeszesital, tudatmódosító szert, kábító hatású anyagot, valamint élő állatot a Budavári Művelődési Ház területére behozni tilos.
Térítésmentes étel- és italforgalmazás csak előre bejelentett, igazgatói engedéllyel rendelkező közösségi rendezvényen lehetséges.

 Az intézményben működő ügyeleti szolgálat köteles a látogatókkal a házirendet betartatni, súlyos rendbontás esetén hivatalos szervek eljárását kezdeményezni.

Rendkívüli eseményeket az porta- ill. az ügyeleti naplóban rögzíteni kell.
Baleset, katasztrófa és egyéb veszély esetén értesítendő szervezetek telefonszámai: 
MENTŐK – 104
, RENDŐRSÉG – 107, 
TŰZOLTÓSÁG – 105, 
KÖZPONTI KATASZTRÓFAVÉDELEM – 112

2016.március 21.
Megyesi Anikó igazgató